Medlemsskab

Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening

Som medlem af Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening støtter du foreningens formål – bl.a.:

  • At støtte Barrit-Vrigsted Lokalarkiv i dets arbejde med den lokale kulturarv.
  • At fremme og styrke den almene interesse for sognenes historie og kulturarv.

Medlemskab koster pt. 100 kr./husstand pr. år

Det er nemmest for os, at du betaler på MobilePay 309508. Skriv i kommentarfeltet “medlemskab 2024”  samt din mailadresse.
Eller du kan overføre 100 kr. til konto nr. 7160-4123563.
Husk at angive Navn, Adresse, tlf. nr

Barrit-Vrigsted Lokalarkivs arbejde består i at:

  • Indsamle bevaringsværdige dokumenter og billeder.
  • Registrere det indsamlede, så det kan genfindes af interesserede. .
  • Bevare det indsamlede under de bedst mulige forhold.
  • Stille det indsamlede til rådighed og formidle information og viden fra de indsamlede arkivalier.

 Hvad får man som medlem – udover at støtte arkivets arbejde?

  • Foreningens årsskrift.  I 2023 handlede årsskriftet om “Uddrag af erindringer afleveret til Barrit-Vrigsted Lokalarkiv”.
  • Mulighed for at deltage gratis i foreningens arrangementer.
  • Sikre arkivets åbningstid: Den 3. mandag i måneden kl. 9-11