Medlemsskab

Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening

Som medlem af Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening støtter du foreningens formål – bl.a.:

  • At støtte Barrit-Vrigsted Lokalarkiv i dets arbejde med den lokale kulturarv.
  • At fremme og styrke den almene interesse for sognenes historie og kulturarv.

Medlemskab koster pt. 100 kr./husstand pr. år

Medlemskab kan ske ved at overføre 100 kr. til konto nr. 7160-4123563. Ring til eller send mail til foreningens kasserer: Per Mogensen, tlf. 2173 0154, e-mail:

Barrit-Vrigsted Lokalarkivs arbejde består i at:

  • Indsamle bevaringsværdige dokumenter og billeder.
  • Registrere det indsamlede, så det kan genfindes af interesserede. .
  • Bevare det indsamlede under de bedst mulige forhold.
  • Stille det indsamlede til rådighed og formidle information og viden fra de indsamlede arkivalier.

 Hvad får man som medlem – udover at støtte arkivets arbejde?

  • Foreningens årsskrift.  I 2019 handlede årsskriftet om “Smedjer og smede i Barrit og Vrigsted sogne – 1850-1970”.
  • Mulighed for at deltage gratis i foreningens arrangementer.
  • Sikre arkivets åbningstid: Den sidste torsdag i måneden kl. 19-21 og den 3. mandag i måneden kl. 9-11