Månedens billede

Arkivets aktive ønsker alle medlemmer og alle besøgende glædelig jul og godt nytår

Fra venstre og siddende: Niels Peder Kjerkegaard, Lene Sørensen, Gete Bennetsen, Marie Pilskog, Karsten Bjerreskov. Stående fra venstre: Hans Ole Pallesen, Bent Sørensen, Hans Jacob D. Hansen, Kjeld Zacho Jensen, Per Mogensen.