Månedens billede

Pause under høstarbejdet på Barritgård, ca. 1955.

Familien Brogaard købte Barritgård i 1923.