Bestyrelse

Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forenings bestyrelse:

Formand: Karsten Bjerreskov, Nørrestrandsgade 5G, 8700 Horsens. Tlf. 22 99 55 97. E-mail:

Kasserer & sekretær: Per Mogensen, Dynnesvej 19, 7150 Barrit. Tlf. 21 73 01 54

Bestyrelsesmedlem: Niels Peder Kjerkegaard, Fennen 11, 7150 Barrit. Tlf. 61 27 30 59

Sidste referat fra Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forenings generalforsamling:

2018-03-13 Generalforsamlingsreferat BVLF

Vedtægter:  BVLA-Vedtægter

Referat generalforsamling 25-maj-2021