Søgning i arkiv.dk

Lokalarkivernes fælles database – www.arkiv.dk – er nu lagt på internettet til fri afbenyttelse.

Du kan finde oplysninger og billeder, der fortæller om:

  • Menneskers vilkår, liv og valg
  • Foreningers, virksomheders og institutioners gøren og laden
  • Steder med særlig historie
  • Og meget meget mere ………

Hvis du kun vil søge i Barrit-Vrigsted Lokalarkivs arkivalier og billeder, så skriv navnet på personen, stedet, emnet i søgevinduet under “Samlinger og søgning i BVLA”:

Der er grænser for, hvad der kan findes:

  • Arkivalierne skal først registreres i det tilhørende databaseprogram. Vi har været i gang i flere år; men det vil tage adskillige år, før vi nærmer os projektets afslutning. Færdige bliver vi forhåbentligt aldrig – der skulle gerne komme nye arkivalier.
  • Det er kun information om arkivaliets eller billedets eksistens, der kommer på nettet. Selve arkivaliet/billedet vil stadig ligge i arkivet, som skal kontaktes eller besøges, hvis man vil se den originale sag, dokument eller billede.

Man vil f.eks. kunne finde ud af, at Barritskovby Vandværks bestyrelsesprotokol findes i arkivet; men at læse i protokollen kræver en henvendelse eller en aftale med arkivet.

Brug mulighederne! Informationerne kan gå begge veje. Ofte mangler arkivet f.eks. oplysninger om et godt billede. Det kan være du kan give dem de oplysninger.

Enkelte billedregistreringer bliver vist uden billede. Dette kan skyldes, at arkivet ikke har ophavsretten til at publicere de pågældende billeder, eller at de af andre årsager er klausuleret. En stor del af disse billeder vil det være muligt at se på arkivet.

Finder du billeder, hvor du mener at billedteksten eller dateringen er forkert eller hvor du har supplerende oplysninger, hører vi gerne fra dig. Ligeledes hvis du kan sætte navne, tid og sted på nogle af de mange billeder, hvor informationerne om billederne ikke er fuldstændige.