Nyheder

Som vanligt har arkivet åbent 3 mandag og sidste torsdag i måneden.  Så i september bliver det mandag den 18. fra 9 – 11 og torsdag den 28. fra19 – 21.

Som lovet hermed lidt om bilorienteringsløbet den 24. august. 

Poster, opgaver og svar fra bil-orienteringsløbet 2017 – over temaet Barrit-Vrigsted Kommune.

Post 1: Barrits sidste sognefoged, Aage Thorborg, førte bl.a. tyendeprotokol over til og fraflyttede tjenestefolk. Jakobbine Mathilde Jakobsen flyttede til Horsens i 1912 og 3 personer af tilflytterne blev ansat på Barritskov i 1919.

Post2: Barrit-Vrigsted Kommunes kommunekontor og kommunens sidste sognerådsformand, Evald Tønning på henholdsvis Barrit Langgade 48 og 63. Huskeopgave.

Post 3: Barrit Fattiggård: Fup eller Fakta: ”Fattiglem” er betegnelsen for fattiggårdens beboere, og er mere i familie med ordet ”medlem” end nogen form for lem/låge. ”Urinkrog” er et dansk ord for et pissoir – et sted hvor der pisses. Det er altså hverken et haveredskab eller en krog på lokummet. ”Spytbakke” var en bakke i opholdsrum til at spytte i – især for skrå- og snusnydere. ”Besværing” var et andet ord for brokkeri – man var til besvær. Det var altså ikke en straf, og havde heller ikke noget at gøre med graviditeter. ”Kontrabogen” blev brugt til opregning af den fattiglemmernes private indtjening, mens de opholdt sig på fattiggården.

Post 4: Staksrodes sognefoged, Rasmus Ravnsborg, havde mange forskellige ansvarsopgaver; men blandt de nævnte var brandfogedjobbet og vurderingsmandsjobbet altså ikke hans ansvar.

Post 5: ”Det Lille Træ” og vejvæsenet: Det Lille Træ var oprindeligt blevet sat i vejkanten som en snevisk – en pind, der skulle markere en adgang til marken, når vejen var ufremkommelig på grund af sne. En murerspand med stabilgrus vejede 23 kg.

Post 6: Vrigsted Skole: Tipskuponen om gamle mål og afstanden til Vrigsted Vandtårn havde følgende rigtige svar:

En pægl 0,24 l
En alen 0,63 m
En tomme 26 mm
Et pund 0,45 kg.
En skæppe 17,4 l
Et lispund 7,2 kg
En tønde land 5516 m2
En fod 0,3 m
En pot 0,966 l
Hvor langt er der til Vrigsted Vandtårn? 240 m.

Post 7: Vrigsteds sognefoged, Søren Smidstrup, havde blandt sine mange pligter også at føre hundeprotokol. I 1966-68 var den almindeligste hund i Barrit puddel efterfulgt af gravhunde og bastarder. Opgaven var suppleret med en”hunde kasteøvelse”.

Post 8: Breths sognefoged, Peder Røjkjær, ville sandsynligvis få det meget dårligt, hvis han havde oplevet arkivets mishandling af gamle hæderkronede ordsprog som:

For mange kokke fordærver maden Tilstedeværelsen af overflødig kulinarisk assistance kan forårsage en væsentlig forringelse og i værste fald en total ødelæggelse af fødevarernes art, konsistens og smagsmæssige fortrin.
Gammel kærlighed ruster ikke Når almenmenneskelig samhørighedsfølelse – tenderende i retning af det amourøse – er af ældre dato, udviser den sjældent eller aldrig tendens til oxidation.
Den, der graver en grav for andre, falder ofte selv deri. Personer, der er optagne af entreprenørarbejde med henblik på underminering af andres geofysiske eksistensgrundlag, må kalkulere med visse væsentlige statistiske risici for selv at blive ofre for ovennævnte virksomhed.
Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus Individer, der er hensatte eller bosatte i transparente domiciler, bør ifølge autoritativ kilde ikke anvende fragmenter af større geologiske objekter som kasteskyts.
Højt at flyve – dybt at falde Den, der ved elevation har bragt sig op i øvre atmosfæriske lag, må regne med at returafstanden er ligefrem proportional med elevationen, hvoraf følger en forøget risiko for skadelig kontakt, når man returnerer til startniveauet.

 

De deltagende grupper fordelte sig som vist herunder:

Hold1 Lis & Kaj 49 point Nr. 9
Hold 2 Bente & Co. 65 point Nr. 1
Hold 3 Poul & Co. 65 point Nr. 1
Hold 4 Tina & Co. 55 point Nr. 6
Hold 5 Hanne K. 51 point Nr. 7
Hold 6 Per og Hans 57 point Nr. 5
Hold 7 Bruno 58 point Nr. 3
Hold 8 John Dam 45 point Nr. 10
Hold 9 Gunner & Co. 51 point Nr. 7
Hold 10 Peter O. 57 point Nr. 4
Hold 11 Gitte K. 43 point Nr. 11

 

Vi håber I vil være med næste år igen.

Mvh. Karsten Bjerreskov