Generalforsamling 2024

Kære medlem af Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening

Torsdag d. 14. marts 2024 kl. 19 holder vi generalforsamling i Barrit-Vrigsted
Lokalhistoriske Forening. Generalforsamlingen holdes i Byens Hus.

Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret.

Hvis du ønsker at blive medlem eller endnu ikke har betalt kontingent for 2024, kan
du nå det endnu.

Medlemskab for 2024 koster 100 kr. pr. husstand pr. år. Det er nemmest for os, at du
betaler på MobilePay 309508. Skriv i kommentarfeltet ”medlemskab 2024” samt din
mailadresse.

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Godkendelse af dagsorden

3) Beretning om foreningens virksomhed v. formand Bent Sørensen

4) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v. kasserer Mikael Jacobsen

5) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent v. kasserer Mikael Jacobsen

6) Valg af:
I. Bestyrelse
Bent Sørensen er på valg: Ønsker genvalg.
Anne Lund er på valg: Ønsker genvalg.
Mikael Jacobsen og Jørgen Krebs er ikke på valg.
II. Revisor
III. Revisorsuppleant

7) Indkomne forslag.
Forslag skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 1 uge før
generalforsamlingen.

Send forslag til formand Bent Sørensen, Barrit Langgade 96, 7150 Barrit,

8) Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe. Thorvald Pedersen vil
fortælle om sine oplevelser med Barrit Open Air 1996-2000, og vi vil sammen se på
nogle af de mange billeder herfra, der er blevet indleveret til lokalarkivet.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2024

Åbent Hus 2024 på mandage kl. 9-11


18 – Marts
15 – April
20 – Maj
17 – Juni

Barrit-Vrigsted Lokalarkiv har Åbent Hus for interesserede i den lokale kulturarv.
Hvis du gerne vil aflevere dokumenter eller billeder til arkivet, kan du også kontakte arkivlederen (vælg Kontakt her på siden) for at lave en aftale om et bedre tidspunkt.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Åbent Hus 2024 på mandage kl. 9-11

Danske lokalarkiver er truet af lukning

Lokalarkiverne er ved at blive kvalt i de mange ekstraopgaver, der er fulgt i kølvandet på GDPR. Og hvis lokalarkiverne lukker, forsvinder også den populære hjemmeside arkiv.dk, der på bare et enkelt år har haft 5,4 millioner besøgende og 36,7 millioner sidevisninger.

Læs hele artiklen her

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Danske lokalarkiver er truet af lukning

Meddelelse: Lokalarkivet er flyttet til 1. sal.

Vi har fået nye kontorer på 1. sal. Indgangen er den samme i Sognegården.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Meddelelse: Lokalarkivet er flyttet til 1. sal.