Links

Find oplysninger om dine aner: Kirkebøger: Præsternes protokoller over de kirkelige handlinger: Fødte/døbte, konfirmerede, trolovede/viede og døde/begravede. Barrit og Vrigsted sogne ligger i Vejle Amt, Bjerre Herred: Kirkebøger affotograferet til Arkivalieronline

Find oplysninger om dine aners familie i folketællinger: Folketællinger fra 1787 til 1930 er affotograferet og kan studeres på Arkivalieronline. Efter 1845 er indbyggerne noteret familievis med fødested og dato/alder, og i nyere folketællinger kan man også være heldig af finde bosted/matrikelnummer: Folketællinger affotograferet til Arkivalieronline

 

Andre arkiver:

Kontaktdata til andre lokalarkiver i Hedensted Kommune: Hvert arkiv indsamler informationer om personer, ejendomme, foreninger, virksomheder og institutioner i arkivets dækningsområde:Hedensted Kommunes lokalarkiver. 

Kontaktdata til andre lokalarkiver i Danmark – nogle af dem har søgesider, hvor du kan lede efter registreringer af informationer om personer, foreninger, virksomheder og institutioner i arkivets dækningsområde:Lokalarkiver i Danmark 

Kontaktdata til Statens Arkiver (Rigsarkivet, landsarkiverne, Erhvervsarkivet og Dansk Data Arkiv. Du vil også finde vejledninger i brug af arkiverne og deres fælles database. Statens Arkiver

Kontaktdata til arkiver tilsluttet Organisationen af Danske Arkiver. Arkiverne er større arkiver/stadsarkiver, og du kan regne med at kunne søge i arkivernes registrering af arkivalier og billeder fra deres dækningsområde: Organisationen Danske Arkiver (ODA)

Lokalarkivernes fælles databasewww.arkiv.dk – lagt på internettet til fri afbenyttelse.

Kend din Landsby

Barrit-Vrigsted Lokalarkiv har i samarbejde med Barrit Lokalråd udarbejdet et materiale om Barrit og Vrigsted sognes kulturarv.

Materialet består af:

  • Kort med indtegnede punkter
  • Oplysningssider på internettet
  • Pæle med QR-koder, der er placeret ved de spændende steder, hvor man med en smartphone kan indscanne koden og få adgang til oplysningerne.For interesserede uden smartphone bliver der sat en permanent plakat og en kasse med foldere op ved Sognegården – ud mod p-pladsen ved Sognegården og Tjørnebo.Hele tanken med projektet er at øge kendskabet til lokalsamfundets kultur, natur og historie, at lokke folk ud på opdagelses- og oplevelsesture i vores skønne hjemegn og at skabe fællesskab og aktivitet – alt sammen i et hug

Du kan se mere på http://kenddinlandsby.dk/ (Klik på “kort” og vælg “Barrit” eller klik på “Landsbyhistorier” og vælg “Barrit”.