Generalforsamling 2023 og ”Fortælleaften”

Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forening
indkalder til generalforsamling

Tirsdag d. 21. marts kl. 19 i BKI-Centeret
Barrit Langgade 4A, 7150 Barrit

Dagsorden ifølge vedtægterne. Medlemmer og andre interesserede er velkomne
(Forslag til punktet ”Indkomne forslag” skal være skriftlige og i formandens
postkasse/mailbox senest 1 uge før mødet.)

Program:
1. Generalforsamling: Vi glæder os meget til at se så mange
    medlemmer, som overhovedet muligt. Det er vigtigt, at vi benytter
    denne mulighed for at samtale om foreningens formål og aktiviteter –
    høre hvordan det går og lægge planer for fremtiden.

 Dagsorden – ifølge vedtægterne:
 Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af dagsorden
3) Beretning om foreningens virksomhed
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
6) Valg af:
     I Bestyrelse
     II Revisor
     III. Revisorsuppleant
7) Indkomne forslag. Forslag skal være skriftlige og være formanden
     i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
8) Eventuelt.

  1. Kaffe: Foreningen er vært ved en kop kaffe, mens vi spændt venter på pkt. 3.
  1. ”Barrit Fattiggård og de fattiges vilkår”: Anne Lund Petersen er
    medejer af den tidligere Barrit Fattiggård. Hun har i flere år arbejdet
    med stedets historie og fattiglemmemes vilkår – og vil fortælle om
    nogle af sine fund.

                                                Karsten Bjerreskov(formand):

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.